ZORG VOOR DE ANDER BEGINT BIJ ZORG VOOR JEZELF

 

Leerdoel
Stress en werkdruk zijn ook in de zorgsector een toenemend probleem. De mogelijke gevolgen zijn gekend: personeelsverloop, burn-out, spanningen, conflicten, … Om goed voor een ander te zorgen is het belangrijk om zelf voldoende draagkracht te hebben. Mindfulness kan ons daarbij helpen. Mindful zijn houdt in dat er geregeld wordt stilgestaan bij de eigen beleving, motivaties en persoonlijke mogelijkheden en grenzen. Mindfulness behelst een basishouding die de zorgverlener kan ontwikkelen om bewuster om te gaan met zichzelf om zo nog beter de stap te kunnen zetten naar de ander. In het kader van zelfzorg en werkbaarder werk betekent mindfulness absoluut een meerwaarde voor elke zorgverlener.

Doelgroep
Medewerkers, leidinggevenden en directies uit de zorgsector.

Inhoud
Tijdens deze intensieve tweedaagse training worden basisoefeningen afgewisseld met theorie en uitwisseling van ervaringen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: de automatische piloot, omgaan met grenzen, uitdagingen bewust beantwoorden en hoe zorg ik het beste voor mezelf. Je leert opmerkzaam zijn voor wat je denkt, voelt en ervaart. Hierdoor kun je geconcentreerder en met meer focus werken.

Gezien er veel praktische oefeningen zijn, neemt elke deelnemer zelf een oefenmatje mee.

Trainer


Silvia Dumazy

 

logoepo2.jpg