WERKVORM              

Training
‘Het aanleren, oefenen, verfijnen en verbeteren van een vaardigheid’.
Dit betekent vorming, training en opleiding in open aanbod en op maat

Advies
‘Het geven van deskundig advies binnen een bepaald gebied’

Dit betekent consultancy, intervisie, ervaringsuitwisseling, expertise, …

Ondersteuning
‘Het bieden van ondersteuning tijdens het proces’

Dit betekent project en proces ondersteuning, coaching, begeleiding, …

Met deze laatste willen we ons onderscheiden. We willen het niet alleen houden bij vrijblijvend advies, maar samen met de klant het proces gaan. Gezien we zelf in het werkveld staan is het net onze troef dat wij vertrekken vanuit de praktijk en oplossingen bieden die op de werkvloer hanteerbaar zijn.


Ontwikkeling
Gezien innovatie een basisbegrip is in sociaal ondernemerschap, wil EPO2 in de toekomst, naast training, advies en ondersteuning, ook de rol opnemen van ontwikkelingscentrum. De snelheid van de huidige maatschappij vraagt flexibiliteit aan organisaties. Met EPO2 streven we naar voortdurende verbetering en vernieuwing in functie van het verhogen van de kwaliteit van leven. We willen dynamisch inspelen op veranderende noden op de markt. EPO2 is alert voor nieuwe tendensen, speelt in op beleidsmatige en inhoudelijke ontwikkelingen en de evoluerende behoeften van onze cliënten. We willen proactief initiatieven opstarten vanuit een pioniersmentaliteit, maar tegelijk na gaan hoe we dit relevant kunnen implementeren op de werkvloer. Dit willen we o.a. realiseren door projectmatig werk, met regionale, nationale of internationale partners.
logoepo2.jpg