WIE ZIJN WE

EPO2 is in 2011 ontstaan binnen Groep Ubuntu als een manier om haar expertise te delen met andere organisaties. Deze dienstverlening past binnen de Ubuntu-filosofie en draagt bij aan de algemene missie van Groep Ubuntu: het verhogen van de kwaliteit van leven voor elke burger binnen onze samenleving.

In oorsprong is dit gegroeid vanuit de HR en VTO verantwoordelijken. Op basis van de ervaringen in de uitbouw van een eigen performant en modern HR beleid, geven wij al jaren advies en ondersteuning aan andere sociale organisaties. Dit vanuit de overtuiging dat medewerkers de motor zijn van een organisatie en voor een groot deel het succes bepalen van de organisatie, vooral in de social profit. Gemotiveerde, geëngageerde en betrokken medewerkers zijn een voorwaarde om kwaliteit te leveren naar cliënten en dus een voorwaarde voor tevreden cliënten. Daarom moeten we investeren in onze medewerkers.

Daarnaast delen wij onze agogisch expertise in het ondersteunen van personen met een beperking van op de werkvloer. Dit vooral in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. Hierin zien we het onze opdracht om vooral ook onze kennis te delen met eerstelijnsdiensten en aanleunende social profit sectoren.

Gezien ook wij al jaren werken rond de professionalisering van onze dienstverlening en evolueren naar een sociale onderneming, delen wij ook de expertise van onze ondersteunende en sturende processen

Elke medewerker van Groep Ubuntu kan dus een opdracht uitvoeren voor EPO2. Dit is het unieke concept van EPO2 en willen we op termijn verruimen over de grenzen van Groep Ubuntu. En dit is meteen ook de sterke van EPO2 . Gezien de experten zelf in het werkveld staan, vertrekken we vanuit de praktijk en bieden we oplossingen die op de werkvloer hanteerbaar én haalbaar zijn.

Daarnaast is het ook een manier om medewerkers extra uitdagingen te bieden. We willen medewerkers die een bepaald talent of expertise momenteel uitsluitend intern inzetten, de kans geven dit ook extern uit te dragen. Het is een erkenning van het talent of de expertise en op die manier kunnen ze dit talent ook verder ontwikkelen. Deze waardering zorgt voor duurzaamheid en blijvende goesting in werken en leren.

Daar en boven is er ook een belangrijke return voor Groep Ubuntu. Medewerkers zien andere praktijken, werken eventjes in een andere context  en brengen frisse en nieuwe ideeën terug mee. Ook wij leren dus van anderen.

EPO2 maakt deel uit van de sociale onderneming Groep Ubuntu x 8K.

 

logoepo2.jpg