ONZE MISSIE

Onze missie is het versterken van sociale ondernemingen door middel van training, advies en ondersteuning, dit op nationaal én internationaal vlak. Hiermee willen we ingaan op de steeds groter wordende nood aan professionalisering en sociaal ondernemerschap in de social profit.

Dit willen we bereiken door het ter beschikking stellen van expertise naar een ruimer netwerk en daarmee de expertise verbreden en verhogen zowel bij de partners als bij onszelf.

Daarbij willen we een netwerk uitbouwen van betaalbare training en advies en hiermee ook kleinere organisaties binnen de social profit de kans geven om te werken aan de professionalisering van hun dienstverlening.

Hiermee willen we uiteindelijk sociale organisaties versterken zodat deze hun opdracht kwaliteitsvol kunnen volbrengen, namelijk het bieden van kwalitatieve ondersteuning aan hun cliënten en het verhogen van de kwaliteit van leven voor élke burger binnen onze samenleving. En dit overal ter wereld. We hebben een traditie en ervaring om via internationale projecten onze expertise te delen over de landsgrenzen heen.logoepo2.jpg