ONZE NAAM

EPO2 staat voor Expertise-, Personeel- & Organisatie Ontwikkeling en wordt uitgesproken: ‘EPO-twee’ met de verwijzing naar EPO en O2. De basis en het meest uitgesproken zijn de 3 werkdomeinen: Expertise, Personeel en Organisatie. Gezien personeel en organisatie onder de noemer P&O bekend zijn, staat het ampersand tussen de P en de O. De 2 bij de ‘o’ heeft een dubbele betekenis. Eerst en vooral wijst het op de 2 o’s in de benaming; organisatie en ontwikkeling. Daarnaast verwijst het naar zuurstof (O2).

Met onze dienstverlening willen wij uw organisatie extra zuurstof geven zodat deze organisatie gezond blijft en goed kan presteren.


logoepo2.jpg